BOLIG- OG LEJLIGHEDSKOMPLEKSER

Effektiv kalkbeskyttelse bidrager til at opretholde ejendommens værdi

Bolig- og lejlighedskomplekser stiller særlige krav til vandforsyningssystemet. På grund af det øgede antal husstande og mennesker, der bor i lejlighedskomplekser, stiger vandforbruget også og dermed tilkalkningen af rørene.

Det rigtige kalkbeskyttelsesanlæg er en vigtig faktor i beskyttelsen af drikkevandets kvalitet og drikkevandsinstallationen og dermed i opretholdelsen af ejendommens værdi.

Fordelene ved BIOCAT kalkbeskyttelsesanlæg ved boligkomplekser:

  • Høj driftssikkerhed, effektivitet og omkostningseffektivitet, der kan planlægges med.
  • Ingen anmeldelses- og dokumentationspligt i henhold til drikkevandsforordningen.
  • Intet behov for service og systemovervågning i 5 år.
  • Lave driftsomkostninger i hele kalkbeskyttelsesanlæggets livscyklus.
  • Pladsbesparende integration i tekniske centre.
     

Miljørigtig, praktisk og økonomisk kalkbeskyttelse

Se varmemester hos Kornerup Ejendomme, Casper Holst Skov, fortælle om årsagerne til, at de har valgt et BIOCAT kalkbeskyttelsesanlæg frem for traditionelle blødgøringsanlæg.

Se også Flemming Jørgensen fra WATERCryst fortæller om, hvordan BIOCAT fungerer og hvorfor det er et miljørigtig, praktisk og økonomisk valg.

Effektiv kalkbeskyttelse i Rintheimer Feld-bydelen i Karlsruhe

Kører man gennem bydelen Rintheimer Feld, ses det straks: De mange boligblokke er flot istandsat. Men det er ikke kun facaderne, der fremstår pæne og nye. Også det indre af bygningerne og installationerne er blevet forbedret. Det gælder også den lokale vandforsyning, hvor de grønne BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæg nu sikrer kalkfrie rør og hygiejnisk, velsmagende drikkevand.

Du kan læse hele historien hér.

Hvordan designes og dimensioneres et kalkbeskyttelsesanlæg?

Her kan du downloade en fagbog med en teoretisk gennemgang og en procesteknisk beskrivelse af den kalkbeskyttelsesteknologi, der anvendes i ethvert BIOCAT-anlæg. 

Se blandt andet hvordan den enkelte kalkbeskyttelsesløsning designes og dimensioneres, så den dækker behovet i det konkrete boligkompleks. Typisk overdimensioneres eller opskaleres anlæggene når der er tale om vekslende brug med store tidsmæssige udsving i vandudtagsprofilen. Det sker ofte i boligkomplekser hvor udtagstoppene er af kort varighed og forekommer sjældent i løbet af efterspørgselsperioden.

Download fagbogen og læs mere.