Vandmangel og forurening får Mallorca-hoteller til at skifte til kemifri kalkbeskyttelse

Den regionale regering på ferieøen Mallorca slår alarm: Endnu en gang er vandressourcerne et stort problem. Vandforsyningen er i en delvist forfaldent tilstand på grund af manglende vedligeholdelse og samtidig ekstremt høj forurening. De lokale rensningsanlæg er ikke længere i stand til at rense det stærkt saltholdige vand, og de første hoteller har nu besluttet at anvende BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæg.

Wolf Hanke fra WATERCryst har boet og arbejdet på Mallorca i 45 år fortæller: "Alle ansvarlige inden for politik og turisme er nu klar over, at kun de mere miljøvenlige løsninger kan sikre forsyningssikkerheden på lang sigt. Turistbranchen står over for den udfordring, at grundvandet på Mallorca har et højt kalkindhold. Derfor har det desværre i årtier været almindelig praksis at ty til blødgøringsanlæg".

Bæredygtig turisme er vejen frem

Fernando Martin Pazos, teknisk direktør for hotelkæden Hipotels, har spillet en stor rolle i kædens beslutning om at investere i et miljøvenligt kalkbeskyttelsesanlæg i otte hotelkomplekser på Mallorca. "Bæredygtig turisme tages meget seriøst af Hipotels Group. Vi har systematisk implementeret strategier til effektiv minimering af CO2-fodaftrykket. Af hensyn til vores gæster, miljøet og de lokale indbyggere er det bydende nødvendigt, at vi beskytter vores værdifulde vandressourcer og bruger den sparsomt," siger Fernando Martin Pazos. 

Hurtig afskrivning og store vandbesparelser

„Vi drager samtidig fordel af den hurtige afskrivning, de lange vedligeholdelsesintervaller og tids- og omkostningsbesparelserne ved BIOCAT, fordi hverken personale eller lagerkapacitet til oplagring af salt skal indregnes. Med hensyn til EU's bæredygtighedsmål yder vi allerede et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelsen på Mallorca ved at spare omkring 10.660 m3 vand om året, sammenlignet med de gamle blødgøringsanlæg" siger Fernando Martin Pazos.

Sparer 215 ton salt om året

Alene driften af de 10 BIOCAT-anlæg på de otte hoteller sparer ca. 215 ton salt om året. Da spildevandet fra BIOCAT-anlæg er helt uden rester af kemikalier og salt, aflastes de regionale rensningsanlæg, og det brugte vand kan genanvendes. "I dag fører vi en del af det brugte vand til sprinklersystemerne. Nu kan vi endda genbruge store mængder i hotellets eget vandkredsløb, f.eks. ved at genopfylde de eksisterende vandreservoirer," siger Fernando Martin Pazos fra Hipotels.

Det haster med at modernisere vandsystemerne

Mangel på regn, store vandtab på grund af lækager i ledningsnettet og sidst, men ikke mindst, et stigende forbrug pr. indbygger har gjort vand til en knap ressource, der er værd at beskytte. "Den regionale regering er nu på udkig efter løsninger til at håndtere vandmanglen og forureningen, samtidig med at det haster med at modernisere systemerne. Især her giver kemikaliefri kalkbeskyttelse klare fordele, fordi vandet ikke forurenes. Rensningsanlæggene aflastes betydeligt, saltindholdet i vandkredsløbet reduceres, og der skal bruges langt færre ressourcer og mindre energi til at genbruge vandet", slutter Wolf Hanke fra WATERCryst.