Et kurbad kræver høj drikkevandskvalitet og effektiv kalkbeskyttelse

Spa- og wellnesscentret Claudius Therme i Köln producerer hver dag ca. 150 m3 drikkevand fra deres egen termiske brønd – en brød, der døgnet rundt leverer ca. 17 m3 termisk vand i timen fra en dybde på ca. 500 m. Med en vandhårdhedsgrad på ca. 30 °dH var og er der brug for en effektiv kalkbeskyttelsesløsning – et presserende behov som man har løst med et BICOAT-anlæg, som skyller kalken i vandet ud gennem en krystalliseringsproces. Det har vist sig at være en særdeles effektiv kalkbeskyttelsesløsning, og i tilgift har både driftsudgifter og serviceindsatsen for anlægget været lave siden idriftsættelsen og til i dag.

Selv i en millionby som Köln er det ikke nødvendigt at tage en lang rejse for at få en afslappende pause fra den hektiske hverdag.

Claudius-Therme, der blev bygget i 1996 i Köln/Deutz på højre Rhinbred, er et fristed, der tiltrækker mange wellness-elskere fra storbyen og det omkringliggende område. Gæsterne, der træder ind i spa- og wellnesscentret, mærker straks kontrasten: Udenfor er den pulserende, hektiske by med dens tætpakkede trafik – indenfor er der ro og fred, afslapning, komfort og en række wellness-tilbud. Men hele idyllen i fortællingen afhænger af én ting: Drikkevandskvaliteten!

Kun den bedste drikkevandskvalitet er god nok 

Mathias Hägeholz, der er teknisk chef for Claudius-Therme, fortæller: ”Drikkevand af den bedste kvalitet er uundværligt for en problemfri badning, og kalkbeskyttelse er kun en af mange forudsætninger. Vi har blandt andet behov for at kontrollere drikkevandet for at sikre, at kvaliteten er i overensstemmelse med drikkevandsbekendtgørelsen – hvilket vil sige 100-150 m³/d til de sanitære faciliteter og wellness-centrets administration”. 

”Vi startede med en kontrol på otte vandanalyser om året, nu er vi nede på fire. Et uafhængigt laboratorium tager vandprøverne og sender resultaterne videre til sundhedsstyrelsen. Vi har systematisk elimineret de fatale punkter som f.eks. stagnation eller kritiske temperaturer i rørnettet” siger Mathias Hägeholz.

Han fortsætter: ”Uden kalkbeskyttelsessystemet ville vi have været nødt til at rengøre alle overflader meget oftere. Og især på varmtvandsområdet ville der danne sig kalkaflejringer i rør, armaturer og især i varmevekslerne - til skade for effektiviteten”.

Tilsætningen af kemiske stoffer ville have nået uacceptable dimensioner 

I de første år brugte kurbadets driftsledere stadig drikkevand fra byen Köln. Med tiden blev omkostningerne herved dog stadig større. Siden lod man derfor bore endnu en brønd i 30 m dybde for at få tilstrækkeligt drikkevand fra egen kilde. Pumpekapaciteten viste sig at være uproblematisk, men ikke kalkindholdet: Med næsten 32 °dH var der et presserende behov for en teknisk løsning til kalkbeskyttelse.

"Vandbehandling med kemiske tilsætningsstoffer ville have nået uacceptable dimensioner", fortæller Jörg Krause, der er SPA- og wellness-specialist og var involveret i planlægningsfasen og siden ansvarlig for den tekniske drift i flere år.

En modig og rigtig beslutning at vælge BIOCAT

Jörg Krause var på udkig efter en økonomisk fordelagtig løsning på kalkproblemet, da drikkevandsboringen blev udbygget. Han besluttede sig for BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæg, selvom han ikke tidligere havde arbejdet med disse.

"Dengang skulle man have en del mod til at træffe en sådan beslutning", siger Krause. Innovative kalkbeskyttelsesløsninger med DVGW-testmærker var endnu ikke udbredt. Men succesen giver ham stadig ret i dag. "Jeg kunne også begrunde beslutningen, fordi kunden stod med både planlægning og drift på samme tid", forklarer Krause.

Krav om en robust og ukompliceret styringsteknik 

Eksterne planlæggere er ofte tilbageholdende med at anvende innovative løsninger af garantihensyn. For Krause var det imidlertid ikke noget problem. Systemplanlæggeren lagde særlig vægt på en robust og ukompliceret styringsteknik for at sikre en problemfri drift. BIOCAT-granulatet har da også kun skullet udskiftes én gang inden for de foreskrevne serviceintervaller, og kun for nylig var det nødvendigt at udskifte en af de tre kugleventiler, fordi en mikroskifter var blevet fejljusteret.

Behov for en pålidelig løsning med stor kapacitet

"I et kurbad med en daglig åbningstid på ca. 16 timer har pålidelighed høj prioritet", siger Jörg Krause. "Derfor foretrækker jeg simpel teknologi".

”Der en væsentlig forskel i drikkevandssystemet mellem en boligbygning, en administrationsbygning og termiske bade. De hygiejniske krav er de samme, men brugen af sanitære faciliteter er meget forskellig. Et brusehoved i et termisk bad er udsat for en ekstremt høj vandgennemstrømning, som måske først ville blive nået i badeværelset i en lejlighed efter ca. 80 år” siger Jörg Krause.

”Jeg besluttede mig for BIOCAT-anlæg til Claudius-Therme, fordi jeg anser den fysiske virkemåde for at være et pålideligt alternativ. Det vandforbrug, som vi har her i Claudius-Therme, er ret sjældent inden for bygningsinstallationer. Kalkbeskyttelse i sådanne dimensioner kan ikke længere opnås fornuftigt og omkostningsbevidst med kemiske metoder” slutter Jörg Krause.

BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlægget i Claudius-Therme

Alt drikkevand pumpes først fra brønden i Claudius-Therme gennem BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlægget ved hjælp af frekvensregulerede fremføringspumper. Dette er vigtigt, for at drikkevandet med sit høje kalkindhold ikke kan forårsage aflejringer i rørnettet. I modsat fald ville kalken især aflejre sig på kedlernes pladevarmevekslere og forringe deres effektivitet. Desuden kunne armaturer og brusehoveder ikke blot skylle kalken ud. Man kan også frygte aflejringer i kobberrørene. Og ikke kun der: Keramik, spejle eller andre overflader, som drikkevandet efterlader spor på, ville ellers være meget vanskeligere at rengøre.