HANDEL OG INDUSTRI

Reducér energiudgifterne og undgå afbrydelser af driften

BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæg er velegnede til koldt og varmt vand, selv til meget store vandmængder. Med BIOCAT sikres værdien af vandsystemer og installationer. Virksomheden drager også fordel af langsigtede, kalkulérbare og lave driftsomkostninger. Derudover yder kalkbeskyttelsen et vigtigt bidrag til en permanent energieffektiv opvarmning af vand, fordi varmevekslernes effektivitet bevares.

Produktionsfaciliteter fri for kalk

Rørsystemer, varmevekslere, varmepumper og kølevandskredsløb er alle følsomme over for kalkaflejringer i et produktionsanlæg. Det er derfor vigtigt at sikre, at vandsystem og installationer er fri for kalk, så det ikke hæmmer produktionsflowet. Det optimale er at planlægge en kemikaliefri kalkbeskyttelse lige fra starten for at få en positiv indflydelse på produktionsanlæggets levetid og holdbarhed. Man opnår ligeledes store fordele ved at udskifte eksisterende anlæg med BIOCAT-anlæg, ikke mindst opnår man en mere bæredygtig produktionsproces.

Gode grunde til at vælge en kemikaliefri kalkbeskyttelse:

  • Effektiv energioverførsel, ingen afbrydelse af driften og lavere energiomkostninger.
  • Ingen opbevaring og håndtering af miljøskadeligt salt.
  • Lave driftsomkostninger da der stort set ikke er behov for assistance fra interne teknikere.
  • Reduceret risiko for legionella – optimal drikkevandshygiejne.
  • Holdbare, bæredygtige produkter af høj kvalitet (bl.a. rustfrit stål og gunmetal).
  • Optimal planlægning af omkostninger (servicekontrakter).

De grønne ambitioner hos PUMA stillede krav om kemifri kalkbeskyttelse

Da PUMA planlagde et nyt hovedkvarter, var ambitionen at være det første klimaneutrale hovedkvarter i branchen. Det indbefattede også drikkevandsteknologien, der skulle være absolut kemifri. Ressourceforbrug og valg teknologier skulle flugte med PUMA’s grønne visioner. Nøgleordet var ”bæredygtighed” – og hér var BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæg det naturlige valg.

Du kan læse hele historien hér. 

Swarowski

Det verdenskendte krystal- og smykkemærke Swarovski er helt i front, når det handler om at anvende nye krystalteknologier i produktionen. Ambitionen er også at være i front, når det gælder nye energiteknologier, der kan minimere virksomhedens miljøpåvirkning og optimere energieffektiviteten – f.eks. via en miljøvenlig kalkbeskyttelse. På jagt efter en sådan, stødte man på BIOCAT.


Du kan læse hele historien hér.

FILM

Cafeens kunder kræver kalk i kaffen

Kom med ned i kælderen under en italiensk delikatteserestaurant og hør hvordan et BIOCAT-anlæg sikrer gourmeterne den helt rigtige espresso. Hør også om hvordan anlægget kan gavne restaurantens økonomi.