Kalkbeskyttelse og brandsikring i fuld harmoni

Kan kemifri kalkbeskyttelse gå hånd i hånd med effektiv brandsikring? Svaret er ja, og beviset er at finde i boligparken "Em Parkveedel" i Köln-Nippes, hvor man har integreret to kemikaliefrie kalkbeskyttelsesanlæg i et eksisterende brandsikringssystem. Anlæggene sørger for kalkbeskyttelse i drikkevandsinstallationen til flere hundrede boligenheder, og leverer slukningsvand til brandvæsenet i tilfælde af brand, da kvarterets drikkevandsforsyning sikres via et underjordisk brandslukningsrør. 

Boligkvarteret "Em Parkveedel" består af i alt 20 bygninger, der alle forsynes med vand og varme via et lokalt varmenetværk. Vandet i området er kendt for at være hårdt, helt præcist har vandet en hårdhedsgrad på 20° d. H. Som en konsekvens af det hårde vand var man i "Em Parkveedel" plaget af hyppige kalkskader og varmtvandssvigt. For at få komme kalkproblemerne til livs blev der installeret to BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæg. Det var en anderledes og vanskelig opgave, da anlægget som noget helt særligt skulle integreres i det eksisterende brandsikringskoncept.

Særligt bypass i tilfælde af brand 

For at sikre den nødvendige volumenstrøm i tilfælde af brand blev der lavet et skræddersyet BIOCAT-design med en særlig bypass. I tilfælde af brand kommer drikkevandet direkte ind i brandslukningsrøret via denne bypass og tager ikke den normale rute via BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlægget. Bypasset har ingen indflydelse på hygiejnen i rørnettet, da regelmæssig tvungen strømning, automatiske termiske desinfektion og intern skylning allerede ved almindelig drift sikrer hygiejnen i BIOCAT-anlægget. Der er derfor ikke stillestående vand i bypasset.

 

Nul kemi – og markant reducerede driftsomkostninger

"Den kemikaliefrie kalkbeskyttelsesteknologi i BIOCAT-anlæggene påvirker ikke vandkvaliteten negativt. Og selv om der er tale om to forholdsvis store anlæg, så er driftsomkostningerne reduceret markant. Der er således kun behov for en enkelt årlig inspektion, og hvert femte år skal katalysatorgranulatet og alle plastdele, der bruges i drikkevandet, udskiftes" siger WATERCryst-konsulent Torsten Schmidt og understreger dem et par af de væsentlige fordelene ved systemet.

Lav vedligeholdelse var vigtigt for operatøren

"Den lave vedligeholdelsesindsats var også vigtig for operatøren, ligesom det havde stor betydning, at drikkevandet ikke skal skifte " supplerer Günter Sprünker fra den Køln-baserede håndværksvirksomhed Heinz Geberzahn GmbH & Co. KG. Håndværksvirksomheden har arbejdet for Rheinenergie gennem mange år og har installeret begge BIOCAT-anlæg i "Em Parkveedel" kvarteret. For Günter Sprünker personligt var det hverken det første eller det sidste BIOCAT-anlæg han installerer – der vil komme flere i fremtiden, er han sikker på.

Kalkbeskyttelsesanlægget BIOCAT KS 5D sikrer en slukningsvandsydelse på 96 m3/t i det 230-lejligheder store boligområde ”Em Parkveedel" i Köln-Nippes. En specialudviklet bypass-løsning sørger for at opretholde den nødvendige gennemstrømningsvolumen i tilfælde af brand.