Bedre driftsøkonomi og bedre drikkevandshygiejne

I midten af maj 2021 satte St. Vinzenz Hospital i Köln-Nippes det nyinstallerede kalkbeskyttelsesanlæg BIOCAT KS 5D i drift. Den kemifri teknologi fra WATERCryst vil fremover beskytte vandsystemet i hovedbygningen på det nationale hospital mod kalkskader. Samtidig vil det nye DVGW-certificerede anlæg bidrage med en vigtig hygiejneprofylakse. Kalkaflejringer i rør danner nemlig en biofilm, der skaber de perfekte betingelser for spredningen af legionella. Når et BIOCAT-anlæg hindrer kalkaflejringer, eliminerer anlægget samtidig risikoen for legionella på hospitalet.

I gode hænder hos St. Vinzenz Hospital

Beslutningen om at vælge et nyt kalkbeskyttelsesanlæg var nødvendig, da de løbende reparations- og serviceomkostninger for det eksisterende blødgøringsanlæg var blevet for store – anlægget var med tiden blevet urentabelt. Samtidig var og er hospitalsledelsen meget optaget af at fremme bæredygtigheden, hvorfor det var afgørende at finde teknologi, der ikke indbefattede brug af kemikalier. Dieter Hellingrath, der er chef for byggeri og teknologi på St. Vinzenz Hospital, fortæller: "Vi hylder princippet om, at det enkelt menneske altid skal være i gode hænder hos os. Det er det princip, der kendetegner os – og som samtidig beskriver det ansvar, vi har for vores patienter. Vi ser drikkevandshygiejne som en del heraf – og som et vigtigt bidrag til vores konstante bestræbelser på at sikre den højest mulige patientsikkerhed".

 

Endnu et ionbytter-anlæg eller en kemifri løsning? 

I starten af planlægningsprocessen var fokus på spørgsmålet om, hvorvidt det urentable blødgøringsanlæg skulle erstattes af et nyt ionbytningsanlæg, eller om der i fremtiden skulle anvendes en alternativ, kemikaliefri kalkbeskyttelsesteknologi. Kravene til det nye anlæg var klare: "I vores hovedbygning har vi et årligt vandforbrug på omkring 17.500 m3 og en vandhårdhed på 20dH. Hvis vi for at blødgøre vandet fortsætter med at tilsætte salt, vil vi uvægerligt påvirke drikkevandskvaliteten negativt – det ønsker vi på ingen måde”, forklarer Dieter Hellingrath fra St. Vinzenz Hospital om de centrale krav.

Direkte sammenligning af to teknologiløsninger

For den økonomiske ledelse af St. Vinzenz-Hospital er den den direkte sammenligning af anskaffelses- og driftsomkostninger mellem de to mulige teknologiløsninger selvsagt et meget vigtigt aspekt. Torsten Schmidt, salgschef hos WATERCryst, siger: "Når man tager hensyn til anskaffelsesomkostninger, omkostninger til idriftsættelse, el- og vandforbrug samt vedligeholdelses- og inspektionsdatoer, kan vi beregne pålidelige tal og fremvise en fair og gennemsigtig sammenligning for vores kunder. I den sammenhæng er udgifterne til salt samt skyllevand en stor ulempe for ionbytter-anlæggene. 

For et anlæg i den størrelse, er der et behov for, i den konkrete opgave, at hospitalet årligt skal indkøbe og håndtere 9 tons salt”.

Betaler sig selv ind på seks år

På trods af de højere anskaffelsesomkostninger ved et BIOCAT-anlæg viste beregningerne, at forskellen i driftsomkostningerne var så stor, at investeringen i det kemikaliefri anlæg kan tjene sig selv ind på kun seks år.

Dertil kommer yderligere fordele som den langtidsholdbare materialekvalitet kvalitet, ingen driftsomkostninger og ingen behov for håndtering og lagerplads til driftsmaterialer. 

Beregningseksempel for projekt St. Vinzenz Hospital:

Fordele ved brug af BIOCAT KS 5D kalkbeskyttelsesanlæg

  • Besparelse på ca. 9 t salt om året
  • Besparelse på ca. 1.000 m3 skyllevand/år
  • Ensartet drikkevandskvalitet
  • Ingen høje vedligeholdelses- og håndteringsomkostninger
  • Intet behov for genopfyldning og oplagring af salt
  • Ingen dokumentation/informationsforpligtelse vedrørende ændringen i drikkevandet

Med BIOCAT KS 5D sparer St. Vinzenz hospitalet årligt 9 ton salt og ca. 1.000 m3 skyllevand. 
Takket være kalkbeskyttelsesanlægget kan hospitalet reducere både drift- og vedligeholdelsesomkostningerne markant.