FAKTA

Hvad er vandhårdhed?

Hårdheden defineres som vandets totale indhold af opløst kalcium og magnesium – og er afhængig af, hvilken vandtype der er i undergrunden, der hvor det enkelte vandværk indvinder vand.

Herhjemme måles og angives hårdhedsgraden i de tyske hårdhedsgrader (°dH = grad Deutsche Härte). Én hårdhedsgrad er lig med 10 mg opløst kalciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter. 

Hårdheden inddeles ud fra denne skala:

  • 0–8 °dH = blødt og meget blødt vand
  • 8–12 °dH = Middelhårdt vand
  • 12–18 °dH = Temmelig hårdt vand
  • 18–24 °dH = Hårdt vand
  • 24–30 °dH = Meget hårdt vand
  • 30 °dH eller mere = Særdeles hårdt vandt

Hvor er vandet hårdest?

Dragør er den kommune i Danmark, der har den højeste hårdhedsgrad – altså hvor der er mest kalk i vandet. Her er °dH værdien over 30, hvilket betegnes som 'særdeles hårdt'. 

Generelt er vandet hårdest på Sjælland, Falster, Lolland, Møn og Fyn. Jylland har mest af det bløde og middelhårde vand, men der er også områder, hvor vandet er hårdt i den vestlige del af Danmark.