KALKBESKYTTELSE
ER OGSÅ KLIMABESKYTTELSE

BIOCAT kalkbeskyttelsesanlæg er et miljøvenligt alternativ til andre vandbehandlingsanlæg, da der ikke skal tilsættes salt, fosfater eller andre kemikalier i driften. De kemifri kalkbeskyttelsesanlæggene ændrer dermed ikke på den naturlige mineralsammensætning i drikkevandet, og skyllevandet forurenes ikke. Det betyder, at det omkringliggende vandmiljø ikke udsættes for en miljøbelastning. 

Kalkaflejringer betyder øget energiforbrug

Kalkbeskyttelse er også godt for klimaet, fordi det forhindrer kalkaflejringer i rør og på varmevekslere. Kalkaflejringer forringer varmeoverførselseffektiviteten i rør og på varmevekslere, og det har en negativ indvirkning på en boligens CO2-balance. Selv et 6 mm tykt kalklag fører til et øget energiforbrug på op til 50 procent. 

Der er mange årsager til, at et BIOCAT kalkbeskyttelsesanlæg gavner miljøet:

  • Der tilsættes ingen salt eller fosfater, dermed beskyttes vandmiljøet.
  • Ved at forhindre kalkaflejringer bevares en høj energieffektivitet i rør og pladevarmevekslere.
  • Anlæggene har blot brug for strøm til termisk desinfektion, derudover bruges ingen energi.
  • Granulatet udskiftes kun hvert 5. år. Der er ingen ressourcespild.
  • BIOCAT-systemer producerer ikke noget miljøskadeligt spildevand.
  • Skyllemængden er lavere end ved et konventionelt vandbehandlingsanlæg.
  • Materialer af høj kvalitet sikrer en lang levetid og ingen ressourcespild.

Derfor er kalkbeskyttelse afgørende for en energieffektiv varmtvandsbehandling Hele 75% af energiforbruget i de private husstande går til rumopvarmning, mens 12% går til opvarmningen af vand. For at beskytte mod legionella bør vandet opvarmes til en konstant temperatur på min. 60°C. Hvis rør og varmevekslere kalker til, kræver det mere og mere energi at varme vandet op og nå den foreskrevne vandtemperatur. 

Kalkaflejringer skaber en „kalkvarme-barriere“

Kalkholdigt vand danner hurtigt et isolerende lag kalk, en såkaldt ”kalkvarme-barriere”, der hæmmer varmeoverførslen fra varmeveksleren til drikkevandet. Der går ofte et langt stykke tid, før man opdager problemet, og skaden er sket: Kalkaflejringerne skaber meromkostninger på grund af større el-behov, hurtigere slitage mm.

Sådan arbejder WATERCryst for at fremme  FN’s verdensmål

 WATERCryst arbejder for at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre. Helt konkret sker det ved, at vores kalkbeskyttelsesanlæg gør det muligt at udskifte eksisterende vandbehandlingsanlæg, der udleder skadelige stoffer direkte i miljøet, med kemifri og mere bæredygtige anlæg. Spildevandet fra et BIOCAT kalkbeskyttelsesanlæg er således rent vand og indeholder hverken salt eller andre kemikalier.

 

Reduceret energiforbrug: Kalkdannelse i kedler, vandvarmere, varmevekslere mv. forringer varmeoverførslen og øger energiforbruget markant, hvorimod en effektiv kalkbeskyttelse med et BIOCAT kalkbeskyttelsesanlæg forebygger varmetabet og dermed har en stor positiv effekt på CO2 -balancen. 

 

Bæredygtigt forbrug og produktion: Færre kalkaflejringer betyder forlænget levetid og færre udskiftninger af både vandsystemer, hårde hvidevarer og husholdningsapparater. Dermed bidrager man til et mere ansvarligt forbrug og produktion.

 

Mindre transportbehov: Anlæggene kræver ikke service eller leverance af tilsætningsstoffer såsom salt. Dermed reducerer vi behovet for transport. Ligeledes producerer og samler vi alle vores anlæg i Europa, hvorved vi reducerer transportbehovet, logistikken og den afledte CO2 -belastning.

 

Med andre ord er der solid, grøn økonomi og øget bæredygtighed i et kemifrit BIOCAT kalkbeskyttelsesanlæg: Lavere energi- og varmeforbrug, ingen forurenende kemikalier og et mindre transport- og logistikbehov.