Databeskyttelseserklæring

Dine datas sikkerhed er vigtig for os! Vi er meget glade for, at du er interesseret i vores virksomhed. Beskyttelsen af dit privatliv, når du bruger vores hjemmeside watercryst-vandteknik.dk, er særligt vigtig for os. Derfor informerer ledelsen af WATERCryst Vandteknik ApS dig nedenfor i detaljer om behandlingen af personoplysninger.

 

I denne databeskyttelseserklæring vil du modtage alle nødvendige oplysninger om, hvordan, i hvilket omfang og til hvilket formål vi eller tredjeparter indsamler og bruger data fra dig. Databeskyttelseserklæringen gælder for al behandling af personoplysninger udført af os, især på vores hjemmeside, mobil- og webapplikationer samt inden for eksterne online tilstedeværelser, såsom vores profiler på sociale medier.

Personoplysninger er data, ud fra hvilke en fysisk person kan identificeres. Disse data indsamles og bruges i overensstemmelse med bestemmelserne i EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vi føler os særligt forpligtede til at beskytte fortroligheden af dine personlige data og arbejder derfor strengt inden for de grænser, som lovkravene sætter for os.

WATERCryst Vandteknik ApS har truffet adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at de personoplysninger, der behandles via denne hjemmeside, bliver beskyttet så fuldstændigt som muligt. Og vi sikrer også et højt sikkerhedsniveau ved overførsel af dine data – for eksempel med hensyn til dine henvendelser til os eller registrering af dit produkt – ved at bruge SSL-kryptering (SecureSocketLayer).

Du kan til enhver tid gratis modtage information om de personoplysninger, vi har opbevaret om dig, samt oprindelse, modtager og formålet med dataindsamling og databehandling. Du har også til enhver tid ret til at anmode om rettelse eller sletning af dine data. Dette gælder naturligvis ikke for data, der opbevares på grund af lovbestemmelser eller er nødvendige for korrekte forretningstransaktioner.

Vi forbeholder os retten til at ændre denne databeskyttelseserklæring (opdateret: 1.09.2020) når som helst hvis de tekniske forhold eller lovkravene ændres.

1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

WATERCryst Vandteknik ApS bruger kun de personlige data, du afgiver, i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde det respektive formål, for eksempel:

  • når du bruger vores hjemmeside
  • til at besvare et spørgsmål, du stiller os
  • til at opfylde en kontrakt
  • til at overholde en juridisk forpligtelse
  • til den tekniske levering af vores tjenester
  • ved registrering af vores produkter
  • ved behandling af en ordre
  • til at sende informationsmateriale og individuel annoncering

Hvis der bruges funktioner på vores hjemmeside, der kræver indtastning af personoplysninger, giver indtastningen af oplysningerne samtykke til, at vi må bruge disse data elektronisk til det formål, hvortil de blev indtastet.

Vi behandler data såsom din IP-adresse og browseridentifikatorer, for eksempel til teknisk drift og videreudvikling af vores onlinetilbud. Du behøver dog ikke at afsløre nogen personlige data for at kunne besøge vores hjemmeside. Men hvis du har givet os dit samtykke, bruger vi ved hjælp af cookies dine personlige data, blandt andet til at levere tilpasset annoncering. Nærmere oplysninger herom kan især findes under punktet “Onlinemarketing”.

Vi indsamler, behandler og bruger udelukkende de personlige data, du afgiver inden for rammerne af de juridiske krav, til at sikre korrekt funktion og ydeevne for vores produkter og tjenester. Vi kan bede dig om yderligere oplysninger, men dette er frivilligt. For eksempel behandler vi dine data (fx dit navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer osv.), hvis du bestiller eller registrerer et produkt hos os, bruger vores kundeservice eller kontakter os på anden måde. Desuden behøver vi dine data for at kunne informere dig om produkter, tjenester og tilbud. Dine data vil blive behandlet i vores kundedatabase. Kundedatabasen understøtter forbedringen i datakvaliteten af de eksisterende kundedata. Inden for virksomheden WATERCryst Vandteknik ApS er det kun de afdelinger eller medarbejdere, der har brug for det for at opfylde kontraktlige eller juridiske forpligtelser og for at beskytte legitime interesser, der modtager dine data. Derudover modtager databehandlere bestilt af os eller om nødvendigt tredjeparter involveret i forretningstransaktioner (f.eks. udbydere af forsendelsestjenester eller tekniske kunderådgivere osv.) kun dine data, hvis de absolut har brug for dem for at udføre deres respektive opgave. Alle modtagere er kontraktligt forpligtet til at behandle dine data fortroligt og kun at behandle dem inden for rammerne af leveringen af tjenester. Hvis der foreligger en juridisk forpligtelse og i forbindelse med retsforfølgning, kan myndigheder og domstole modtage dine data.

Om nødvendigt behandler vi dine personoplysninger under hele forretningsforholdets varighed (fra indledning, behandling til opsigelse af en kontrakt) og videre i overensstemmelse med de lovbestemte opbevarings- og dokumentationsforpligtelser, indtil afslutningen af enhver juridisk tvist og løbende garanti- og reklamationsperioder.

Dine personoplysninger vil blive slettet, forudsat at der ikke er nogen juridiske opbevaringsforpligtelser til det modsatte, og hvis du har fremsat krav om sletning, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev opbevaret, eller hvis opbevaringen af dem ikke er tilladt af andre juridiske grunde.

2. JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLING
Vi indsamler, behandler og bruger dine data i overensstemmelse med de gældende nationale databeskyttelsesforordninger og især bestemmelserne i EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) baseret på følgende juridiske grundlag:

Opfyldelse af (præ-kontraktuelle forpligtelser (Art. 6, stk. 1lit.b DS-GVO: Hvis behandlingen af dine data er en forudsætning, ved indgåelse af forretningsaftaler eller udførelse af kontrakter med dig, kan og skal vi behandle dine data.

Opfyldelse af juridiske forpligtelser (Art. 6, stk. 1 lit.c DS-GVO: Behandling af dine data er nødvendig med henblik på at opfylde forskellige juridiske forpligtelser, fx ifølge handelsloven eller skatteloven.

Beskyttelse af legitime interesser (Art. 6, stk. 1 lit.f DS-GVO: På grund af en interesseafvejning kan databehandling finde sted ud over den faktiske opfyldelse af kontrakten for at beskytte vores eller tredjeparters legitime interesser. Databehandling for at beskytte legitime interesser finder fx sted i følgende tilfælde: Annoncering eller markedsføring (se Individuel annoncering for dig), foranstaltninger til virksomhedsledelse og videreudvikling af tjenester og produkter; opretholdelse af en kundedatabase for at forbedre kundeservice i forbindelse med retsforfølgning.

Med dit samtykke (Art. 6 stk. 1lit.a GDPR: Hvis du har givet os samtykke til at behandle dine data. Du kan til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, du giver os. Vi vil så ikke længere behandle de tilsvarende data.

Dine data vil kun blive opbevaret så længe, det er nødvendigt for at opfylde de respektive formål med databehandlingen. Varigheden af databehandlingen er især baseret på de lovbestemte opbevaringsperioder og forældelsesfristerne for potentielle retskrav.

3. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der er passende for risikoen og i overensstemmelse med lovkravene og under hensyntagen til den nyeste teknologi, implementeringsomkostningerne og typen, omfanget, omstændighederne og formålene med behandlingen, de forskellige sandsynligheder for forekomst og omfanget af behandlingen samt truslen mod fysiske personers rettigheder og friheder.

Foranstaltningerne omfatter især sikring af fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af data ved at kontrollere fysisk og elektronisk adgang til dataene samt adgang, input, videregivelse, sikring af tilgængelighed og adskillelse heraf. Derudover har vi opstillet procedurer, der sikrer, at de registrerede personers rettigheder overholdes, data slettes og at der reageres på datatrusler. Desuden tager vi allerede hensyn til beskyttelsen af personoplysninger under udvikling eller valg af hardware, software og processer i overensstemmelse med princippet om databeskyttelse, gennem teknologidesign og gennem standardindstillinger, der medvirker til databeskyttelsen .

4. LEVERING AF ONLINETILBUDDET OG WEBHOSTING

For at kunne levere vores onlinetjenester sikkert og effektivt, bruger vi tjenesterne fra en eller flere webhostingudbydere, fra hvis servere (eller servere, der administreres af dem) onlinetilbuddet kan tilgås.

Til disse formål kan vi bruge infrastrukturtjenester, computerkapacitet, lagerplads og databasetjenester samt sikkerhedstjenester og tekniske vedligeholdelsestjenester.

De data, der behandles som led i leveringen af hostingtilbuddet, kan omfatte alle oplysninger, der opstår som led i brugen af vores onlinetjenester. Dette omfatter regelmæssigt den IP-adresse, som er nødvendig for at kunne levere indholdet af onlinetilbud til browsere, og alle indtastninger foretaget inden for vores online-tilbud eller på websteder.

Når vi leverer og præsenterer vores onlinetjenester, indsamler vi eller vores webhostingudbyder visse data, hver gang serveren tilgås (såkaldte serverlogfiler). Serverlogfilerne kan indeholde adressen og navnet på de åbnede websteder og filer, dato og tidspunkt for adgang, mængder af overførte data og meddelelser om adgang, browsertype og version, brugerens styresystem, referrer-URL (den tidligere besøgte side) og som regel IP-adresser og den anmodende udbyder.

Serverlogfilerne kan både bruges til sikkerhedsformål, fx for at undgå overbelastning af serveren og til at sikre serverudnyttelse og stabilitet

5. BRUG AF COOKIES

Når du bruger vores hjemmeside, kan cookies og lignende teknologier gemmes på din enhed. Disse tekstfiler understøtter præsentationen og funktionaliteten af vores hjemmeside og hjælper dig med at navigere på den. Derudover kan cookies bruges af os til at gemme oplysninger om en bruger under eller efter deres besøg på et onlinetilbud.

Cookies kan blandt andet bruges til at indsamle data om din IP-adresse, adgangstider, meta-/kommunikationsdata eller din interesse for vores indhold. Hvilke oplysninger der gemmes i en cookie, bestemmes af webserveren og de lagres derefter på den respektive computer, når vores hjemmeside tilgås. Webserveren tildeler disse cookies en levetid, hvilket betyder, at cookies automatisk slettes fra den respektive enhed efter at denne levetid er udløbet. Der kan dog også foretages indstillinger i browsersoftwaren, så cookies altid slettes, når browseren lukkes.

Det juridiske grundlag, ud fra hvilket vi behandler dine personoplysninger ved hjælp af cookies, er dit erklærede samtykke. Vi beder dig give samtykke til brugen af cookies, når du besøger vores hjemmeside. Ellers vil de data, der behandles ved hjælp af cookies, blive behandlet på grundlag af vores legitime interesser, eller hvor brugen af cookies er nødvendig for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser. Du kan ud fra følgende kategorier vælge hvilke cookies, du vil tillade:

Nødvendige: Med dette valg indsamler vi data om brugeres og kunders brug af vores hjemmeside til evaluering og tilpasning af vores markedsføringstiltag. Vi indsamler de nødvendige data anonymt. De indsamlede data kan hjælpe os med visning af annoncer fra Facebook og Google. Dette hjælper os med at måle succesraten for vores annoncer, så vi kan vise relevant annonceringsindhold.

Brugerkomfort: Hvis du træffer dette valg indlæses ud over de nødvendige cookies indhold fra eksterne udbydere som Google Maps og YouTube, så du som bruger får en behagelig online oplevelse hos os. Vores kort i reference-, planlægger- og installatørsøgningen fungerer for eksempel ikke uden funktionen “Brugerkomfort”.

Statistik og markedsføring: Med dette valg indsamler vi data til evaluering og tilpasning af vores markedsføringstiltag.

Data om brugeres og kunders brug af vores hjemmeside. Vi indsamler de nødvendige data anonymt. De indsamlede data kan hjælpe os med visning af annoncer fra Facebook og Google. Dette hjælper os med at måle succesraten for vores annoncer, så vi kan vise relevant annonceringsindhold.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til brugen af cookies nedenfor

Du kan dog også gøre indsigelse ved at bruge indstillingerne i din browser, fx ved at deaktivere brugen af cookies (hvilket også kan begrænse funktionaliteten af vores online tilbud).

 

6. INDHOLD OG TJENESTER FRA TREDJEPART

Tilbuddet på WATERCryst Vandteknik ApS-webstedet kan også omfatte indhold, tjenester og ydelser fra andre udbydere. Eksempler på sådanne tilbud er kort fra GoogleMaps eller YouTube-videoer. Brug af disse tjenester fra tredjeparter kræver regelmæssigt overførsel af din IP-adresse. Dette gør det muligt for disse udbydere at se og lagre din bruger-IP-adresse. Vi gør vores bedste for kun at inkludere de tredjepartsudbydere, der udelukkende bruger IP-adresser til at levere indholdet. Vi har dog ingen indflydelse på, hvilken tredjepart der gemmer IP-adressen. Denne lagring kan f.eks. bruges til statistiske formål. Hvis vi bliver opmærksomme på, at tredjeparter benytter lagringsprocesser, vil vi straks informere vores brugere om dette.

Bemærk i denne sammenhæng også de særlige databeskyttelseserklæringer for individuelle

7. DINE RETTIGHEDER – ANMODNINGER OM DATABESKYTTELSE

Som en person, der er berørt af databehandling (kunde, medarbejder, interesseret part, besøgende på webstedet, bruger af onlinetjenester osv.), giver databeskyttelsesloven dig følgende rettigheder:

Information: Du har ret til at anmode os om oplysninger vedrørende brugen af dine data. Du kan anmode om en kopi af de data om dig, som vi behandler. Udøvelsen af din ret til information må ikke påvirke andres rettigheder.

Berigtigelse: Du har ret til at anmode om berigtigelse af dine data. Hvis der på trods af vores bestræbelser på at sikre, at oplysningerne er korrekte og opdaterede, opbevares forkerte oplysninger, retter vi dem på din anmodning.

Sletning: Du har ret til at anmode om sletning af dine data, forudsat at de ikke stadig behandles på grundlag af et retsgrundlag, der er i modstrid med sletningen. Hvis de lovmæssige krav til sletning er opfyldt, vil vi straks foretage den ønskede sletning.

Begrænsning: Du har ret til at kræve begrænsning af behandlingen af samme grunde som gælder for retten til sletning. I dette tilfælde skal dataene forblive gemt, men må ikke længere bruges til andre formål.

Dataportabilitet: Du har ret til at modtage de data, som du har stillet til rådighed for os i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en kontrakt.

Tilbagekaldelse: Et givet samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt og gratis. For at gøre dette skal du sende en e-mail til det kontor, hvor du har givet dit samtykke, eller vores generelle databeskyttelseskontor, som kan kontaktes på datenschutz@watercryst.com

Hvis du mener, at behandlingen af dine data er i strid med databeskyttelsesloven, eller dine databeskyttelsesrettigheder på anden måde er blevet krænket på nogen måde, har du mulighed for at indgive en klage til den respektive nationale databeskyttelsesmyndighed.

WATERCryst Vandteknik ApS er ansvarlig i henhold til artikel 4, stk. 7 GDPR og tjenesteudbyder i henhold til § 13 i Telemedieloven (TMG), jf. vores kolofon. Du kan kontakte vores databeskyttelseskontor via følgende kontaktperson: datenschutz@watercryst.com