De grønne ambitioner hos PUMA stillede krav om kemifri kalkbeskyttelse

Da PUMA planlagde opførelsen af et nyt hovedkvarter under navnet "PUMAVision Headquarters" var ambitionen at være det første helt klimaneutrale hovedkvarter i branchen. Det indbefattede naturligvis også drikkevands-, varme- og klimaanlæggeteknologien, der skulle være absolut fri for kemikalier.

Ressourceforbrug og valget af materialer og teknologier skulle flugte med "PUMAVision", der handler om at skabe renere, grønnere og mere bæredygtige sportsfaciliteter – og fremme mere bæredygtige systemer i alle sammenhænge. Nøgleordet var ”bæredygtighed” – og det var hér, at BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæg kom ind i billedet…  

Kalkaflejringer betyder et økonomisk tab og et stort minus i miljøregnskabet

Hvor der strømmer så meget vand, især i områder med høj vandhårdhed, vil der altid opstå kraftig kalkdannelse. Det kalkholdige vand indeholder overskydende calcium- og karbonationer, som især ved opvarmning til over 60 °C udfældes og fører til kalkaflejringer på overfladen af bl.a. kedler, gennemstrømningsvandvarmere og varmevekslere. Kalklaget har en isolerende virkning, der gør, at varmevekslerne mister deres ydeevne og energibehovet derfor stiger. Dertil kommer, at der kan være behov for omkostningstung afkalkning med kemiske midler som f.eks. syre, hvilket både betyder et økonomisk tab for virksomheden og et kæmpe minus i miljøregnskabet. WATERCrysts opgave var at forebygge denne situation og beskytte installationerne, især solvarmeanlæggene, mod afkalkning.

Kalkbeskyttelse med to parallelt tilsluttede BIOCAT KS 5D anlæg

Med BIOCAT-anlæg forhindrer man kalk i at sætte sig fast på vandrør, lagertanke og varmevekslere. I stedet skylles den overskydende kalk ud med vandet. Det oprindelige kalkindhold og de sunde mineraler i drikkevandet, som bl.a. er ansvarlig for smagen, bevares dog.

"Her i Herzogenaurach har vandet en total hårdhed på 4,475 mmol pr. liter vand, eller hvad der svarer til 25°dH*", forklarer Alexander Piesche, der var ansvarlig for kalkbeskyttelsen i forbindelse med projektet PUMAVision Headquarters. "Ved en vandtemperatur på 60 °C kan der udfældes op til 68 g kalk i 1.000 liter vand. Derfor var der et presserende behov for kalkbeskyttelse. På grund af det forventede vandforbrug på op til 100 m³ pr. dag blev det besluttet at gennemføre kalkbeskyttelsen med to parallelt tilsluttede BIOCAT KS 5D anlæg” forklarer Alexander Piesche.

Regnestykket går op for PUMA

Alexander Piesche gennemgår hér PUMA’s regnestykke: "Parallelsammenkolblingen af de to KS 5D-anlæg sammenkobling gør det muligt at drive systemet selv ved kortvarige flowspidser på op til 30 m³ pr. time. Uden et sådant system ville varmtvandsbeholderne allerede efter 2-3 år være tilkalkede. En afkalkning, f.eks. med myresyre, koster mindst 400 euro pr. varmtvandsbeholder eller varmeveksler. Afkalkning af rørledninger og andre dele af drikkevandsinstallationen tager længere tid, og afkalkningsomkostningerne for så store anlæg kan hurtigt løbe op titusindvis”.

Alexander Piesche fortsætter: ”Ifølge WATERCryst er de eneste driftsomkostninger til kalkbeskyttelsesanlægget, ud over omkostningerne til termisk desinfektion, omkostningerne til granulatskift, som skal foretages hvert femte år. Anlæggene er programmeret således, at den termiske desinfektion finder sted to gange om ugen (= 104 desinfektioner om året) om natten. For hver termisk desinfektion af et KS 5D-anlæg kræves der 34 kWh el og 350 l skyllevand. Med elpris på ca. 0,20 euro pr. kWh og i alt 208 termiske desinfektioner om året, samt vandudgifter på 3 euro pr. m³ og det obligatoriske granulatskifte efter fem år, medfører begge anlæg ifølge producenten månedlige driftsomkostninger på ca. 230 euro over en periode på ti år” slutter Alexander Piesche.

BIOCAT KS 5D

På grund af et forventede vandforbrug på op til 100 m³ pr. dag blev det besluttet at gennemføre kalkbeskyttelsen med to parallelt tilsluttede BIOCAT KS 5D anlæg.