Spar plads, penge og besvær

med et kemifri kalkbeskyttelsesanlæg

Der er mange fordele ved, at BIOCAT kalkbeskyttelsesanlæg er kemifri og fungerer uden, at der skal tilsættes salt eller fosfater. Foruden de åbenlyse miljømæssige fordele, er der en række håndteringsmæssige og økonomiske fordele:

Omkostningsbesparelser:  Der skal ikke indkøbes forbrugsmaterialer til driften, og der er ingen udgifter til transport eller opbevaring.

Bekvemmelighed: Der skal ikke transporteres eller påfyldes forbrugsmaterialer. Dermed undgår man en masse slid og slæb.

Brugervenlighed: Anlægget skal ikke betjenes eller vedligeholdes, så der er ingen risiko for at gøre noget forkert, spilde eller komme til skade.

Pladsbesparende: Der skal ikke afsættes plads i f.eks. et kælderrum til at opbevare forbrugsmaterialer. 

Se hvordan ægteparret Sack sparede penge, plads og besvær ved at erstatte deres gamle vandbehandlingsanlæg med et BIOCAT kalkbeskyttelsesanlæg. 

Effektiv kalkbeskyttelse sikrer en god drikkevandshygiejne og forhindrer legionella

Kalkaflejringer i rør og varmtvandsbeholdere medfører, at mikroorganismer bundfælder sig, formerer sig og danner en stærk biofilm. Også af hygiejniske årsager er det derfor vigtigt at minimere kalkaflejringer.

Legionella kan give alvorlig lungebetændelse

Legionella er bakterier, der forekommer overalt i naturen og er derfor også uundgåelige i drikkevand. Disse bakterier kan være skadelige for mennesker, når de findes i stort tal i brusevandet og inhaleres med vandtågen. Inhaleringen kan bl.a. resultere i en alvorlig lungebetændelse.

Undgå legionella i drikkevandsinstallationerne

Legionella formerer sig hurtigt ved temperaturområdet fra 30 til 45°C, i biofilm og stillestående vand. For at undgå legionellavækst i drikkevandsinstallationer, bør man være opmærksom på, at temperaturen i varmtvandsbeholderen og/eller drikkevandsbeholderen til enhver tid holdes på 60°C eller højere. En effektiv kalkbeskyttelse er medafgørende for, at det lader sig gøre.