Effektiv beskyttelse af drikkevandsinstallationen i 249 boligenheder

Behandlingen af vores fødevarer og drikkevand er ikke nogen ligegyldig sag. Men hvorfor anvendes anbefalingerne i DIN 1988-200 næsten aldrig i praksis, mens de tekniske specifikationer og standarder for kvaliteten af vandkredsløbet på varmesiden anvendes strengt? 

I varmesektoren viser både VDI 2035 og konkrete specifikationer fra producenterne for påfyldnings- og spædevand vejen. Her er kalkbeskyttelse af stor betydning. Når det gælder varmt og koldt drikkevand, er sikker kalkbeskyttelse derimod ikke et af de grundlæggende krav i systemteknikken - det kan have en negativ indvirkning på hygiejnen i drikkevandsinstallationer og forringe energieffektiviteten i varmtvandsbehandlingen. Et krævende boligprojekt i den nordlige del af München viser, at der er en anden vej: Bygherren, det planlæggende ingeniørkontor og installationsfirmaet havde et klart defineret mål lige fra starten: Den tekniske realisering af vandet med samtidig effektiv beskyttelse af drikkevandsinstallationen mod kalkdannelse for 249 boligenheder i Carl-Wery-Hof-bygningskomplekset.

En direkte fjernvarmeforbindelse skulle erstattes af en indirekte 

Ingeniørfirmaet Linsmeier havde inviteret til at byde på renoveringen af varme- og vandvarmesystemerne i Carl-Wery-Hof-bygningskomplekset i 2021. Specifikationerne krævede, at den direkte fjernvarmeforbindelse fra Stadtwerke München blev erstattet af en indirekte forbindelse. Derfor omfattede renoveringen installation af to kompakte fjernvarmestationer bestående af en varmeoverførselsstation og en overførselsstation som et opladningssystem til varmtvandsbehandlingen. Da vandets hårdhed i den nordlige del af München er 17,5 grader hårdhed (°dH), var installationen af et kalkbeskyttelsesanlæg inkluderet i udbuddet for at beskytte hele varmtvandsinstallationen mod skader forårsaget af kalk. 

Et andet teknisk krav i specifikationerne var installationen af en magnetisk-dynamisk separator (MdA) til permanent udskillelse af jernholdige faste partikler fra > 1 µm fra cirkulationssystemerne for at holde opvarmningsvandet rent og beskytte metalliske systemkomponenter mod korrosion.

Beskyttelse af de primære og sekundære kredsløb

Udbuddet omfattede beskyttelse af varmeveksleroverfladerne på både varmesiden og drikkevandssiden. Fjernelse af urenheder i varmemediet og effektiv kalkbeskyttelse af drikkevandsinstallationen i den krævede volumendimensionering var to ret krævende tekniske udfordringer. 

Alexander Löwentraut, administrerende direktør for CHRISTEVA Sonnenenergie-Technik GmbH, en grossist med speciale i termiske solsystemer og vandbehandlingsanlæg, var til stede for at rådgive det planlægningskontoret: 

"Salget af solvarmesystemer har været en del af vores kerneforretning i mange år. Netop derfor kom vi tidligt i kontakt med kalkskader på vandvarmere og lagertanke. Derfor har vi også solgt kalkbeskyttelsesanlæg i mere end 20 år nu," siger Löwentraut. 

Den forretningsmæssige nærhed til regenerativt genereret energi førte også til den strategiske beslutning om primært at tilbyde kemikaliefri kalkbeskyttelsesteknologi, hvor dette kunne integreres teknisk. "Selvfølgelig er der grænser for kemikaliefri kalkbeskyttelsesteknologi, f.eks. ved dampgenerering, hvor der faktisk er behov for blødt vand. I alle andre tekniske systemintegrationer inden for vandopvarmning har vi ellers kun haft positive erfaringer med kemikaliefri kalkbeskyttelse. Procesprincippet med biomineralisering fungerer perfekt og giver den bedste drikkevandskvalitet. Siden vores første storskalaprojekt med 16 m3/d for 22 år siden har vi solgt BIOCAT-kalkbeskyttelsesteknologien, fordi denne er det ideelle komplementære produkt til vores portefølje. Med solvarmesystemer taler vi om permanent høje varmtvandstemperaturer på mellem 80 og 90 °C. For at kunne garantere vores kunder langsigtet effektivitet i systemteknologi og drikkevandsinstallationer, ser vi det som vores pligt at anbefale et fornuftigt kalkbeskyttelsessystem," opsummerer Alexander Löwentraut motiverne for moderne kalkbeskyttelsesteknologi. I bygningskomplekset Carl-Wery-Hof, hvor der i sin tid installeredes to BIOCAT KS 5D-anlæg, som hver især effektivt beskytter op til 50.000 l/t vand mod kalkdannelse.

Drikkevandshygiejne og energieffektivitet: Er måltemperaturen nået?

Et andet aspekt, som man ikke bør se bort fra i husholdnings- og bygningsteknikken på drikkevandssiden:  Nemlig, at nogle varmevekslere forbliver under deres oprindelige kapacitet på grund af kalkaflejringer. Resultatet er, at drikkevandets måltemperatur på mindst 60 °C, som er nødvendig for at forhindre legionella, ikke nås. 

Derudover falder systemets effektivitet, hvis der mangler kalkbeskyttelse. Der skal bruges mere energi på at modvirke de ulemper, som kalkaflejringer på de overflader, der er i kontakt med vandet, forårsager. Denne sammenhæng har igen en direkte indflydelse på de bygningsrelaterede CO2-emissioner. Det er interessant at bemærke, at behandlingen af varmt vand gennem målrettet effektiv vedligeholdelse af varmeveksleren giver et besparelsespotentiale, der stadig er lidt overset. I diskussionen om omkostningsbesparende foranstaltninger i byggesektoren får dette aspekt, i modsætning til en formodet forsvarlig sænkning af varmtvandstemperaturen, næsten ingen opmærksomhed.

Energibesparelser må ikke ske på bekostning af sundheden 

Anbefalingerne fra det føderale miljøagentur og den tyske sammenslutning af kvalificerede eksperter inden for drikkevandshygiejne (DVQST e.V.) om opretholdelse af drikkevandshygiejne er klare: Energibesparelser må ikke ske på bekostning af sundheden. Ved vandtemperaturer mellem 25 og 50 °C er der en øget risiko for, at legionella og andre sygdomsfremkaldende bakterier formerer sig i drikkevandsinstallationen. Hvis temperaturen i drikkevandsopvarmningssystemet er indstillet lavere end de 60 °C i fremløbet og 55 °C i returløbet, der er foreskrevet i reglerne, kan temperaturen falde til under 50 °C på grund af den uundgåelige afkøling på vej til tappestedet og i cirkulationssystemet.

 

Konklusion:

Af forskellige årsager bør man i ejendomsbranchen ikke forsømme kalkbeskyttelse på drikkevandssiden. Effektiv kalkbeskyttelse er en vigtig komponent til at drive drikkevandsinstallationer med vandvarmere og varmevekslere på den mest energieffektive måde. Tekniske kalkbeskyttelsesforanstaltninger har en direkte positiv effekt på driftsomkostningerne. Hvis drikkevandsinstallatøren derudover er interesseret i økologi og bæredygtighed, er DVGW-certificerede kemikaliefrie kalkbeskyttelsesanlæg net godt valg, hvis deres effektivitet er garanteret uden brug af doseringsmidler eller salt. 

Med disse processer forurenes spildevandet ikke, og vandforsyningens naturlige drikkevandssammensætning ændres ikke, hvorfor der ikke er nogen forpligtelse til at underrette lejerne i henhold til drikkevandsforordningen (TrinkwV).

I bygningskomplekset Carl-Wery-Hof installeredes to BIOCAT KS 5D-anlæg, der hver især behandler op til 50.000 l/t vand.