Miljøpolitik for Watercryst Wassertechnik GmbH

Watercryst Wassertechnik GmbH har forpligtet sig til at etablere et miljøledelsessystem, der passer til organisationens formål og sammenhæng med omverdenen, herunder arten, omfanget og miljøpåvirkningerne af vores aktiviteter, produkter og tjenesteydelser. Som virksomhed sørger vi for at beskytte miljøet ved at forebygge eller minimere miljøpåvirkninger som følge af vores udviklings-, produktions-, emballerings- og logistikprocesser samt driften af Watercryst-udstyr. Af denne grund foretrækker vi at bruge leverandører fra Europa.

Alle kalkbeskyttelsessystemer og produktserier er udviklet med henblik på holdbarhed, robusthed, reparérbarhed, genanvendelighed og i overensstemmelse med principperne for økologisk design.

Økonomisk anvendelse af råmaterialer og ressourcer samt undgåelse af affald eller dets tilbageførsel til materialekredsløbet er en selvfølge for os. Watercryst Wassertechnik GmbH forfølger dette krav i hele virksomhedens værdikæde, både i udvikling og produktion samt i driften af kalkbeskyttelsesanlæg og efterfølgende serviceydelser.

Som producent af systemer til drikkevandsinstallationer lægger vi særlig vægt på vand- og drikkevandssektoren. Vi er overbevist om, at vi aktivt yder et positivt bidrag til miljøet, både gennem vores produkter og gennem vores handlinger som virksomhed.

Watercryst Wassertechnik GmbH har forpligtet sig til at opstille miljømål og forfølge deres opfyldelse med stort engagement. Vi respekterer alle bindende forpligtelser og deltager proaktivt i deres gennemførelse og overholdelse. Vores miljøstyring er underlagt en løbende forbedringsproces. Denne drives af både interne og eksterne kræfter. Målet er at forbedre vores miljøpræstationer løbende - også ud over vores egen virksomhed og de lovmæssige krav. På denne måde vil vi gerne være et godt eksempel gennem vores handlinger opstrøms og nedstrøms i værdikæden/produktets livscyklus samt på markedet.