Effektiv og miljøvenlig kalkbeskyttelse, der kan aflæses på driften og CO2-regnskabet

I mere end 100 år har Swarovski-mærket været synonymt med kreativitet, opfindsomhed og banebrydende krystalteknologi. Den konsekvente videreudvikling af deres unikke slibekompetence har gjort Swarovski til verdens førende producent af slebet krystal samt naturlige og kunstige ædelsten. Med et bæredygtigt valg af energikilder, effektiv brug af vedvarende energi og grønne, innovative energiteknologier arbejder virksomheden konsekvent for at minimere miljøpåvirkningen og optimere energieffektiviteten. I den forbindelse blev brugsvandsopvarmningssystemet på fabrikken renoveret – samtidig med, at spildvarmen fra kompressorstation blev brugt som energikilde til opvarmning af vandet.

Procesvandet kommer fra anlæggets egen dybe brønd, er meget hårdt og aflejrer kalk ved opvarmning, hvilket fører til dyre driftsforstyrrelser i de tekniske systemer allerede efter kort tids drift og virker som en fordyrende energibremse. Udfordringen i forbindelse med kalkbeskyttelsesteknologien var på den ene side at holde behandlingsomkostningerne så lave som muligt på grund af de enorme vandmængder, der omdannes, og på den anden side at overholde de miljøregler, der gælder på grund af den direkte udledning af spildevandet.

Konventionelle behandlingsmetoder som f.eks. blødgøring via ionbytning eller dosering af inhibitorer opfylder hverken de økonomiske eller miljømæssige krav, da der skal tilsættes store mængder behandlingskemikalier som f.eks. salte og polyphosphater til vandet og spildevandet, og de er derfor generelt udelukket.

Gennemtestet – og opfylder alle regler og bestemmelser

På jagt efter en effektiv og økonomisk kalkbeskyttelsesløsning, der samtidig opfylder de høje krav til drikkevandskvaliteten med så lidt miljøbelastning som muligt, stødte de ansvarlige teknikere på den nye kalkbeskyttelsesteknologi i form af BIOCAT-anlæggene fra Watercryst.

BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæg med Watercryst-katalysatorteknologi opfylder de strenge bestemmelser i DVGW-arbejdsarkene W510 og W512 med hensyn til deres effektive kalkbeskyttelse. For de hyppigst anvendte store anlæg (KS 3000, KS 8000, KS 11000, KS 14000) foreligger DVGW-typeprøvningsattester, som bekræfter den tekniske og hygiejniske egnethed af anlæggene til brug i drikkevand.

Anlæggene opfylder ligeledes de almindeligt anerkendte tekniske regler og kan derfor anvendes uden betænkeligheder i henhold til drikkevandsforordningen. Da der ikke er behov for kemiske behandlingsmidler, ændres drikkevandets sammensætning ikke, og de eksisterende strenge miljøregler for direkte udledning kan uden problemer overholdes.

Pladevarmevekslere fri for kalk  

Uden effektive foranstaltninger til beskyttelse mod kalk viser erfaringen, at pladevarmevekslere kalker så meget til i løbet af tre til fire måneder i forhold til den lokale vandkvalitet og de forbrugte vandmængder, at pladevarmevekslerne ofte ikke længere kan skylles fri for kalk og må udskiftes. Forringelsen af varmeoverføringsydelsen som følge af den gradvise opbygning af kalk i varmeveksleren var en vigtig indikator for, hvornår det var tid til at iværksætte passende foranstaltninger.

I den henseende overraskede BIOCAT-anlæggene efter kun få måneders drift, da der ikke kunne observeres tegn på et fald i overføringsevnen. Som en del af den obligatoriske tekniske revision blev BIOCAT-anlæggets effektivitet i forbindelse med kalkbeskyttelse også kontrolleret: På trods af de store vandmængder, der blev overført, og de høje temperaturer, kunne der ikke konstateres kalkaflejringer hverken i pladevarmevekslerne eller i lagertanken. Dette resultat blev også bekræftet ved yderligere inspektioner i de følgende år.

Store besparelser på driften og CO2-regnskabet

De ansvarlige teknikere på Swarovski-fabrikken er ikke kun begejstrede for den store processucces, som har været uformindsket i mere end seks år, men også for de opnåede omkostningsbesparelser, især i forhold til CO2-dosering, som i forvejen var meget omkostningseffektiv. Anlægget har allerede tjent sig selv hjem, og de opnåede besparelser på driftsomkostningerne er mindst 4 500 EUR om året i gennemsnit.

Hvis man vurderer BIOCAT-kalkbeskyttelsesteknologien i forhold til en bæredygtig investeringspolitik og driftsledelse over en 20-årig anvendelsesperiode, kan der ifølge Swarovski-eksemplet opnås besparelser på ca. 86 000 EUR og 51 t CO2 på grundlag af fabrikkens nuværende anvendelse af en toholdsskiftedrift. Læg dertil, at BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæggets præstationspotentiale langt fra fuldt ud udnyttet. Ved fuld kapacitet (hvilket svarer til treholdsdrift) stiger besparelsespotentialet til 112 t CO2 og 150 000 EUR.