Effektiv kalkbeskyttelse i Rintheimer Feld-bydelen i Karlsruhe

Når man kører gennem bydelen Rintheimer Feld i Karlsruhe, ser man det straks: Der er blevet gjort og forbedret rigtig meget – ikke mindst i bydelens mange boligblokke. Men det er ikke kun facaderne, der fremstår pæne og nye. Også det indre af bygningerne er blevet moderniseret. Ud over den gennemgribende renovering af boligblokkene, der er fra 1954 og 1974, er også bygningsinstallationen blevet fornyet, hvilket også omfatter den lokale vandforsyning. Her sikrer BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæg nu kalkfrie rør og hygiejnisk, velsmagende drikkevand.

Karlsruhe er en vigtig adresse for virksomheden Watercryst. Dels er der installeret BIOCAT-anlæg i mange beboelsesejendomme, og dels er byen hjemsted for teknologicenteret under DVGW, den tyske tekniske og videnskabelige sammenslutning for gas og vand. I dette ekspertisecenter for vandforsyning bliver alle BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæg testet med det drikkevand, der er tilgængeligt i området, før de får DVGW's typeprøvecertifikat.

Byen med flest BIOCAT-anlæg

Vandet i Karlsruhe-bydelen Rintheimer Feld har et forholdsvis højt kalkindhold (ca. 18°dH), så det er ikke nogen let opgave for de lokale afkalkningsanlæg. Men de mere end 135 BIOCAT-anlæg (heraf 72 i det kommunale ejendomsselskab ”Volkswohnung”) sikrer kalkfrie vandrør og hygiejnisk perfekt drikkevand ligesom i DVGW-laboratoriet ved siden af. Med 30 anlæg på to hektar har Rintheimer Feld den højeste tæthed af store BIOCAT-anlæg i hele Tyskland. De DVGW-certificerede kalkbeskyttelsesanlæg demonstrerer hér både deres effekt under certificeringen i testcenteret og i den daglige drift ude i den virkelige verden.

Anlæggene betalte sig tilbage på syv år

Anlæggenes katalysatorgranulat behøver kun at blive udskiftet hvert femte år. Det betyder relativt lave årlige driftsomkostninger på ca. 300 euro pr. anlæg. Til sammenligning kostede rengøring af pladevarmevekslerne på et enkelt anlæg ca. 1.500 euro om året. BIOCAT-anlægget har således allerede betalt sig selv tilbage efter syv år.

Derfor faldt valget på BIOCAT-anlæg

”For fem år siden planlagde vi renoveringen af vores ejendomme i Rintheimer Feld og kiggede på forskellige løsninger til beskyttelse mod kalk i drikkevandsrørene", fortæller Markus Elsässer, der er leder i ejendomsselskabet ”Volkswohnung”. Han fortsætter "I begyndelsen overvejede vi de gængse vandafkalkningsanlæg, der anvender salt. Men så kom det katalysatorprincip, som WATERCryst anvender, på banen." Ifølge Elsässer var der to aspekter, der fik vægten til at tippe til fordel for WATERCryst-systemerne; "Vi ville ændre drikkevandets indholdsstoffer så lidt som muligt – og i videst muligt omfang undgå vedligeholdelse. Dermed var den klassiske blødgøring ved hjælp af saltskylning udelukket”.

”Ejendomsselskabets erfaringer med de gængse anlæg var præget af høje vedligeholdelsesomkostninger, og man glemte nogle gange af genopfylde salt. Med et BIOCAT-system skal granulatet kun skiftes hvert femte år. Desuden garanterer WATERCryst, at BIOCAT-systemet vil fungere i 30 år med regelmæssig vedligeholdelse, og at det vil forhindre 98 % af kalkaflejringer” siger Elsässer og fortæller, at denne garanti dannede grundlag for beslutningen og var en afgørende faktor for valget af et enkelt testsystem fra WATERCryst.

"Vi installerede bl.a. en ny varmeveksler og satte nogle passtykker i vandrørene for at have en reference for installationerne og udstyret. Testen løb i ni måneder, hvorefter de ansatte i ejendomsselskabet tog varmeveksleren ud og skar den op”, fortæller Elsässer. Der var ingen kalkaflejringer, og dette testresultat overbeviste de ansatte.

Mange nye anlæg med forskellige kapaciteter

Siden er der blevet installeret mere end 30 BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæg med forskellige kapaciteter i Rintheimer Feld kvarteret. Årsagen til de forskellige størrelser er, at kalkbeskyttelsesanlæggets kapacitet skal passe til den respektive vandgennemstrømning og udtagsprofil. For at opnå den ønskede kalkbeskyttelsesvirkning, og for at undgå unødige udgifter for kunden i forbindelse med overdimensionerede anlæg, er det nødvendigt med den rigtige udformning. Derfor ser eksperterne hos WATERCryst meget nøje på hvert enkelt projekt.

Et andet vigtigt aspekt ved installation af et BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæg er ifølge Piesche, at udlejeren slipper for forpligtelsen til at informere lejerne, da selve drikkevandet ikke ændres. Desuden kan BIOCAT-anlæggene passe sig selv. Den kontrol- og overvågningselektronik, der er integreret i anlæggene, sikrer automatisk og korrekt drift. Mikrobiologiske skader på enhederne forhindres ved regelmæssig og automatisk termisk desinfektion. Under denne proces kobles det enkelte BIOCAT-anlæg fra drikkevandsforsyningsledningen via en ventilenhed - en bypass i ventilen sikrer drikkevandsforsyningen også under denne proces.

Karlsruhe er byen med de fleste BIOCAT-anlæg. I Karlsruhe-kvarteret Rintheimer Feld kvarteret anvendes bl.a. BIOCAT KS 11000 og KS 7000 S anlæggene.

KS 11000

KS 11000