FORSØGSFILM

Hvordan fungerer WATERCryst i praksis?

BIOCAT bygger på den patenterede WATERCryst katalysatorteknologi. Her kan du se en forsøgsopstilling, der gennemgår og forklarer processen.

 

VIRKEMÅDE

Patenteret katalysatorteknologi – inspireret af naturens egen metode

BIOCAT-anlæggene virker ved en patenteret katalysatorteknologi, der er inspireret af biomineralisering – naturens egen måde at danne kalkkrystaller. Teknologien virker via et katalysatorgranulat, der med sin specielle overflade, er i stand til at danne mikroskopiske krystaller af den kalk, der opløses i vandet. Disse krystaller skylles konstant ud med udtagning af vand, hvorved der ikke kan dannes kalkaflejring i f.eks. drikkevandsinstallationer.