Hvordan designes og dimensioneres et kalkbeskyttelsesanlæg?

Her kan du downloade en fagbog med en teoretisk gennemgang og en procesteknisk beskrivelse af den kalkbeskyttelsesteknologi, der anvendes i ethvert BIOCAT-anlæg. 

Se blandt andet hvordan den enkelte kalkbeskyttelsesløsning designes og dimensioneres, så den dækker behovet i det konkrete boligkompleks. Typisk overdimensioneres eller opskaleres anlæggene når der er tale om vekslende brug med store tidsmæssige udsving i vandudtagsprofilen. Det sker ofte i boligkomplekser hvor udtagstoppene er af kort varighed og forekommer sjældent i løbet af efterspørgselsperioden.

Download fagbogen og læs mere.

Virkemåden - kort forklaret 

Brochure med gennemgang af de forskellige metoder til kalkbeskyttelse, som benyttes.  

Hent den her.