BIOCAT-anlæggene er kemifri fordi processen i et BIOCAT-anlæg fungerer helt uden tilsætning af salt og fosfater.

Den store fordel ved den kemifri vandbehandling er, at spildevandet fra et BIOCAT-anlæg er helt rent drikkevand – et BIOCAT-anlæg udleder altså ingen skadelige stoffer i miljøet. En sidegevinst ved den kemifri vandbehandling er, at der skal bruges meget mindre skyllevand end ved anden vandbehandling.

BIOCAT-kalkbeskyttelse virker ved en såkaldt biomineralisering. Det er naturens egen metode og det grønne alternativ til kemisk vandbehandling.

Ved biomineralisering bevares drikkevandets naturlige sammensætning – samtidig med, at kalken mister sin evne til at sætte fast på overflader og danne aflejringer. Man bevarer alle de sunde mineraler i drikkevandet, og ændrer derfor ikke på den gode smag. 

Der er flere driftsøkonomiske fordele ved et BIOCAT-anlæg: Helt håndgribeligt er der ikke behov for at indkøbe salt til BIOCAT-anlæg. Ved større anlæg udgør det en markant besparelse.

Derudover reducerer et BIOCAT-anlæg energiforbruget til opvarmning af vandsystemet betydeligt. En tredje driftsøkonomisk (og miljømæssig) fordel er, at vandforbrug til skyllevand er meget lavt i sammenligning med andre løsninger.

Ja, uanset vandforbruget skal granulatet blot udskiftes hvert femte år – og i den mellemliggende periode er anlægget stort set vedligeholdelsesfrit. Der er ikke behov for løbende systemsupport under driften, og da der ikke skal påfyldes salt, er der ikke er behov for at sætte plads af til opbevaring af saltsække i teknikrummet.
Med andre ord er nemt både at placere og at håndtere et BIOCAT-anlæg.

Ja, BIOCAT-kalkbeskyttelsesanlæg er velegnede til alle hårdhedsgrader og til alle materialer. Anlæggene integreres nemt både i forbindelse med opførelse af nye bygninger og ved renoveringer.

I dag er mere end 40.000 BIOCAT-anlæg i drift i hele Europa, og løsningerne spænder fra små anlæg til private husstande til store anlæg, der kan dække vandbehovet for helt op til 1.150 boliger.

Ja, drikkevand er vores vigtigste fødevare og en effektiv kalkbeskyttelse er en vigtig del af drikkevandshygiejnen. Derfor er det afgørende for Watercryst, at alle BIOCAT-anlæg lever fuldt og helt op til alle tekniske og normative standarder i enhver størrelsesorden. 

BIOCAT-anlæggene KS 3000 - KS 5D, KLS 3000 og KLS 4000, LS 25, WS 1 - WS 12 er alle DVGW certificerede mht. hygiejne og dokumenteret kalkbeskyttelsesvirkning.

Ja, Watercryst leverer pålidelige nøgletal som beregningsvariabler for hele drikkevandssystemets livscyklus, så planlæggeren kan tage højde for de langsigtede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Anlæggene er udført i langtidsholdbare kvalitetsmaterialer – og er ikke underlagt f.eks. de foreskrevne inspektions- og vedligeholdelsesintervaller. 

 

Biomineralisering er den proces, hvormed levende organismer frembringer deres uorganiske bestanddele  som f.eks. skaller, tandemaljer og knogler. Man kender adskillige biomineraler, hvoraf calciumcarbonat (CaCO3) er det mest udbredte. Det optræder bl.a. i muslingeskaller – og er en af byggestenene i den patenterede WATERCryst-katalysatorteknologi. 

En 550 mio. år gammel metode

Fundne fossiler viser, at organismer, der anvender biomineralisering til at danne f.eks. skeletter, har eksisteret i havene i mindst 550 millioner år. Med andre ord: BIOCAT-anlæggene gør brug af en særdeles velafprøvet og succesrig proces.

Hårdheden defineres som vandets totale indhold af opløst kalcium og magnesium – og er afhængig af, hvilken vandtype der er i undergrunden, der hvor det enkelte vandværk indvinder vand.

Generelt er vandet hårdest på Sjælland, Falster, Lolland, Møn og Fyn. Jylland har mest af det bløde og middelhårde vand, men der er også områder, hvor vandet er hårdt i den vestlige del af Danmark.

Højt kalkindhold i vandet kan føre til tilkalkede rør, hyppige reparationer af husholdningsapparater, ekstra rengøring og højere varmeregning. 

Biomineralisering er den proces, hvormed levende organismer frembringer deres uorganiske bestanddele som f.eks. skaller, tandemaljer og knogler. Man kender adskillige biomineraler, hvoraf calciumcarbonat er det mest udbredte. Det optræder bl.a. i muslingeskaller – og er en af byggestenene i den patenterede WATERCryst-katalysatorteknologi. 

BIOCAT-anlæggene er kemifri fordi processen i anlæggene fungerer uden tilsætning af salt og fosfater. Spildevandet fra anlæggene er helt rent drikkevand, der udledes ingen skadelige stoffer i vandmiljøet. Ved kemifri vandbehandling bruges desuden meget mindre skyllevand end ved anden vandbehandling.

Det går ikke helt ikke uden rengøring – men BIOCAT gør det nemmere. Når kalkholdigt drikkevand fordamper, efterlades altid mineraler, delvist i form af generende pletter. Rengør og vedligehold dine overflader regelmæssigt og undgå hvide pletter ved at tørre vanddråber væk, før vandet fordamper. Undgå at bruge mikrofiberklude, stålsvampe og hårde slibemidler, der kan gøre overfladebelægningen ru. 

Er der kalkpletter på grund af fordampning, kan man anvende et skånsomt, naturligt husholdningsmiddel, f.eks. citronessens. 

At kalken ændrer egenskaber, betyder det, at kalken mister sin evne til at sætte sig fast på overflader og danne aflejringer.

En ”kalkvarme-barriere” er et isolerende lag kalk på varmeveksler og rør. Laget dannes af meget kalkholdigt vand. ”Kalkvarme-barrieren” hæmmer varmeoverførslen fra varmeveksleren til drikkevandet. Der skaber meromkostninger på grund af større el-behov, hurtigere slitage mm.

Smag er subjektivt, men kalken i drikkevandet er med til at give drikkevandet en naturlig smag. Når man laver mad eller brygger kaffe, er mineralerne i kalken desuden afgørende smagsbærere. Mange mener, at vandet får en sæbet eller flad smag, hvis man fjerner kalken.

Kalk, som primært består af mineraler som calciumcarbonat, er især vigtigt for opbygningen af tænder og knogler. Calcium er også vigtigt for en række andre af kroppens processer, og det er en god idé både at inkludere kalkrige fødevarer i kosten og bevare kalken i drikkevandet. 

For at undgå legionella-vækst i drikkevandsinstallationer, bør man sørge for, at temperaturen i varmtvandsbeholderen og/eller drikkevandsbeholderen altid holdes på 60°C eller højere. En effektiv kalkbeskyttelse er medafgørende for, at det lader sig gøre. 

BIOCAT kalkbeskyttelsesanlæg kræver ingen vedligeholdelse. Hvert femte år skal granulatet i anlægget udskiftes. Det gøres af en autoriseret VVS-installatør. Der skal ikke fyldes salt eller andre kemikalier og driftsmaterialer på anlægget.

Simuleringer på pladevarmevekslere viser, at selv nogle få tiendedele mm kalklag hurtigt reducerer effektiviteten af en pladevarmeveksler med op til 30%.
Det har en negativ effekt på den pågældende bygnings C02-balance.

 

 

Nedenfor viser figuren resultaterne af en simulering af varmtvandets returløbstemperatur (T1_RL) og varmtvandets afgangstemperatur (T2_RL) afhængigt af lagtykkelsen af kalkafejringer i en pladevarmeveksler.