FREMTIDENS KALKBESKYTTELSE TIL HJEMMET

Mange danske hjem er plaget af, at drikkevandet i området indeholder meget kalk, dét vi kalder ”hårdt vand”. Højt kalkindhold i vandet kan føre til tilkalkede rør, hyppige reparationer af husholdningsapparater, ekstra rengøring og højere varmeregning. Har man hårdt vand i hanerne, kan det derfor være en rigtig god idé at beskytte boligen mod kalk.

Mange fordele ved effektiv kalkbeskyttelse

Med et BIOCAT kalkbeskyttelsesanlæg bevarer du energieffektiviteten af hjemmets varmevekslere, vandsystemer og husholdningsapparater. Dermed reducerer du energiforbruget, varmeregningen og CO2-aftryk markant.  Samtidig holder hjemmets installationer, apparater og hvidevarer længere. Da du ikke skal fylde salt på anlægget, bevarer dit drikkevand desuden sin gode, naturlige smag og alle de mineraler, der er vigtige for din families sundhed.    BIOCAT er tysk kvalitet og er enkelt at installere for din VVS’er. Anlæggene er velegnede til alle vandhårdhedsgrader og er vedligeholdelsesfri i fem år, hvorefter granulatet udskiftes. 

Naturens egen kalkbeskyttelse

Anlægget virker ved biomineralisering, der er naturens egen metode. Vandet ledes ind i anlægget og strømmer hen over et granulat, der ændrer kalkens egenskaber, og gør kalken problemfri.  Ude i vandsystemet indeholder vandet stadig den naturlige kalk, nu i en form, der ikke giver kalkgener i rør, varmeanlæg osv. Overflader i dit køkken og badeværelse bliver også lettere at rengøre. Med biomineralisering forurener du altså ikke vandmiljøet med salt og fosfater, og du sparer naturen for skrappe rengøringsmidler.

Derfor er det vigtigt at beskytte boligen mod kalkaflejringer

Miljøpåvirkning:
Forbedret energieffektivitet som følge af kalkbeskyttelse bidrager til en reduktion i det samlede energiforbrug. Dette er ikke kun omkostningseffektivt for husholdningerne, men har også positive miljømæssige konsekvenser ved at reducere det CO2-fodaftryk, der er forbundet med energiproduktion.

Energieffektivitet:
Kalkaflejringer i varmeelementer kan isolere dem og reducere deres effektivitet. Det betyder, at apparater som vandvarmere og kedler har brug for mere energi til at opvarme vand, hvilket fører til øget energiforbrug, højere elregninger og et øget CO2-aftryk. Beskyttelse mod kalk hjælper med at opretholde optimal energieffektivitet og mindske miljøbelastningen.

Reducerede vedligeholdelsesomkostninger:
Apparater, der er ramt af kalk, kan kræve hyppigere vedligeholdelse og reparationer. Beskyttelse mod kalk kan reducere behovet for sådanne indgreb, hvilket sparer husejere både tid og penge.

Apparaters ydeevne og levetid:
Apparater som kaffemaskiner, strygejern og luftfugtere kan blive påvirket negativt af kalkaflejringer. Et effektivt kalkbeskyttelsesanlæg hjælper med at opretholde disse apparaters optimale ydeevne og forlænge deres levetid.

Forbedrede rengøringsresultater:
Opvaskemaskiner og vaskemaskiner kan opleve nedsat effektivitet på grund af kalkaflejringer. Effektiv kalkbeskyttelse sikrer, at disse apparater kan fungere optimalt, hvilket giver bedre rengøringsresultater for opvask og vasketøj.

Drikkevandshygiejne:
Kalkaflejringer i rør og varmtvandsbeholdere medfører, at mikroorganismer bundfælder sig, formerer sig og danner en stærk biofilm. Det skaber gode vækstbetingelser for bl.a. legionella-bakterier. Også af hygiejniske årsager er det derfor vigtigt at minimere kalkaflejringer.

 

 

KLS-SERIEN

Effektiv kalkbeskyttelse med lækagedetektion

BIOCAT KLS-serien består af topmoderne, kemifri kalkbeskyttelsesløsninger med digital lækagedetektor, smart kontrol / app og et optimeret monteringssystem. KLS-anlæggene er en videreudvikling af KS-anlæggene og er velegnede til 1 til 3 boligenheder.

Ekstra sikkerhed for boligejere

Anlæggene kombinerer effektiv kalkbeskyttelse med 24/7 forebyggelse af vandskader og giver boligejere en udvidet sikkerhed. Den tilhørende BIOCAT-app og digital dataindsamling hjælper med at kontrollere vandforbruget og om nødvendigt at reducere det.  

BIOCAT KLS 3000 C og KLS 4000 C er desuden karakteriseret ved:

  • Beskyttelsesfunktion i offline-tilstand via akustisk advarselssignal og -meddelelse på displayet.
  • Intuitiv betjening og besked om vedligeholdelse/skift af granulatet via BIOCAT-appen
  • Mulighed for både lodret og vandret montering, uanset strømningsretningen

Både KLS 3000 og KLS 4000 er DSWG-certificeret med hensyn til hygiejne og dokumenteret kalkbeskyttelsesvirkning.

KS-SERIEN

Kemifri kalkbeskyttelse til en- og flerfamiliehuse

KS-serien yder en pålidelig beskyttelse af hele drikkevandsinstallationen og er velegnet til alt fra enfamiliehuse og op til 17 boliger. Anlæggene er nemme at integrere og kræver, foruden udskiftning af granulat hvert femte år, ingen vedligeholdelse eller systemsupport.

Pålidelige og med lave driftsomkostninger

Anlæggene er bl.a. kendetegnet ved meget lave driftsomkostninger og en særdeles pålidelig drift. Egen termisk desinfektion helt uden kemikalier sikrer en optimal drikkevandshygiejne. KS-serien er desuden fremragende til drift af solfangere og/eller en pladevarmevekslere.

 

BIOCAT KS 3000 til KS 7000-S er desuden karakteriseret ved:

  • Sikkerhed i tilfælde af strømsvigt takket være det automatiske FailSafe-modul
  • Nem vedligeholdelse og styring via tilslutning af bygningsstyringssystem (BMS)
  • Ingen behov for service og systemsupport fra interne teknikere eller personale

Disse anlæg i KS-serien er yderligere DSWG-certificerede med hensyn til hygiejne og dokumenteret kalkbeskyttelsesvirkning: 
KS 3000, KS 4000, KS 5000-S, KS 5500-S, KS 6500-S, KS 7000-S, KS 8000., KS 11000, KS 14000, KS 3,6D, KS 5D

KALKSTOP-ÆG: Beskyt din kaffebrygger uden besvær

KALKSTOP-ÆGGET er et BIOCAT-anlæg i miniformat, skræddersyet til at beskytte kaffemaskiner, elkedler og kapsel- og espressomaskiner mod kalkaflejringer.  

Ægget bruger biomineralisering til at forhindre dannelse af kalkaflejringer: Kalken omdannes i vandet til små krystaller, der ikke binder sig til maskinen eller kedlen.

I modsætning til at afkalke med kemisk afkalker fungerer biomineralisering uden at skabe syreholdigt spildevand, og KALKSTOP-ÆGGET påvirker ikke vandets naturlige sammensætning og mineraler. Vandet forbliver naturligt, og det giver en fantastisk kaffesmag.

Med KALKSTOP-ÆGGET kan du nyde en virkelig god kop kaffe og lune dig ved tanken om, at den er brygget uden salte og kemikalier, der belaster vandmiljøet.

Hårdheden defineres som vandets totale indhold af opløst kalcium og magnesium – og er afhængig af, hvilken vandtype der er i undergrunden, der hvor det enkelte vandværk indvinder vand.

Generelt er vandet hårdest på Sjælland, Falster, Lolland, Møn og Fyn. Jylland har mest af det bløde og middelhårde vand, men der er også områder, hvor vandet er hårdt i den vestlige del af Danmark.

Højt kalkindhold i vandet kan føre til tilkalkede rør, hyppige reparationer af husholdningsapparater, ekstra rengøring og højere varmeregning. 

Biomineralisering er den proces, hvormed levende organismer frembringer deres uorganiske bestanddele som f.eks. skaller, tandemaljer og knogler. Man kender adskillige biomineraler, hvoraf calciumcarbonat er det mest udbredte. Det optræder bl.a. i muslingeskaller – og er en af byggestenene i den patenterede WATERCryst-katalysatorteknologi. 

BIOCAT-anlæggene er kemifri fordi processen i anlæggene fungerer uden tilsætning af salt og fosfater. Spildevandet fra anlæggene er helt rent drikkevand, der udledes ingen skadelige stoffer i vandmiljøet. Ved kemifri vandbehandling bruges desuden meget mindre skyllevand end ved anden vandbehandling.

Det går ikke helt ikke uden rengøring – men BIOCAT gør det nemmere. Når kalkholdigt drikkevand fordamper, efterlades altid mineraler, delvist i form af generende pletter. Rengør og vedligehold dine overflader regelmæssigt og undgå hvide pletter ved at tørre vanddråber væk, før vandet fordamper. Undgå at bruge mikrofiberklude, stålsvampe og hårde slibemidler, der kan gøre overfladebelægningen ru. 

Er der kalkpletter på grund af fordampning, kan man anvende et skånsomt, naturligt husholdningsmiddel, f.eks. citronessens. 

At kalken ændrer egenskaber, betyder det, at kalken mister sin evne til at sætte sig fast på overflader og danne aflejringer.

En ”kalkvarme-barriere” er et isolerende lag kalk på varmeveksler og rør. Laget dannes af meget kalkholdigt vand. ”Kalkvarme-barrieren” hæmmer varmeoverførslen fra varmeveksleren til drikkevandet. Der skaber meromkostninger på grund af større el-behov, hurtigere slitage mm.

Smag er subjektivt, men kalken i drikkevandet er med til at give drikkevandet en naturlig smag. Når man laver mad eller brygger kaffe, er mineralerne i kalken desuden afgørende smagsbærere. Mange mener, at vandet får en sæbet eller flad smag, hvis man fjerner kalken.

Kalk, som primært består af mineraler som calciumcarbonat, er især vigtigt for opbygningen af tænder og knogler. Calcium er også vigtigt for en række andre af kroppens processer, og det er en god idé både at inkludere kalkrige fødevarer i kosten og bevare kalken i drikkevandet. 

For at undgå legionella-vækst i drikkevandsinstallationer, bør man sørge for, at temperaturen i varmtvandsbeholderen og/eller drikkevandsbeholderen altid holdes på 60°C eller højere. En effektiv kalkbeskyttelse er medafgørende for, at det lader sig gøre. 

BIOCAT kalkbeskyttelsesanlæg kræver ingen vedligeholdelse. Hvert femte år skal granulatet i anlægget udskiftes. Det gøres af en autoriseret VVS-installatør. Der skal ikke fyldes salt eller andre kemikalier og driftsmaterialer på anlægget.